Infolinia (22) 727 16 04 Kontakt Logowanie
powrót

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ELEKTROMARKET

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego elektromarket.pl zwany dalej „Sklepem”.

§1.

Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: EXODUS Krystian Wrotek, ul.Pijarska 17, 05-530 Góra Kalwaria, NIP 1230347825,               REGON 368543528

 2. Jednostka prowadząca sprzedaż przez Internet znajduje się w sklepie stacjonarnym w Górze Kalwarii pod adresem: ul. Pijarska 17, 05-530 Góra Kalwaria

 3. Telefon sklep internetowy: 022 727 16 04

 4. Telefon komórkowy: 607 312 894

 5. Strona internetowa sklepu: www.elektromarket.pl

 6. Wszelkie pisemne informacje, zapytania, uwagi należy kierować e-mailem na adres: kontakt@elektromarket.pl lub listownie na adres wskazany §1 pkt. 2 Regulaminu

 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie:

             a) wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cło.

b) nie zwierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Kupującego, wartości i wielkości zamówienia i wskazane są przy wyborze sposobu dostawy przez Kupującego w zakładce „Koszyk- Dostawa”. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w zakładce „koszyk - podsumowanie zamówienia” przed zatwierdzeniem zamówienia przez Kupującego

 1. W celu korzystania ze Sklepu w tym w szczególności do dokonywania zamówień produktów niezbędny jest komputer lub inne urządzenie mobilne, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli, dostęp do Internetu przy użyciu przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.

 


§ 2.

Zasady składania zamówienia

 

 1. Kupujący wysyłając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Umowa sprzedaży produktu wybranego przez Kupującego zostanie zawarta, jeżeli produkt ten będzie dostępny w Sklepie.

 2. Zamówienia można dokonywać poprzez zakładkę koszyk na stronie internetowej Sklepu po uprzednio dokonanej rejestracji lub emailem wysyłając zamówienie na adres kontakt@elektromarket.pl

 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 5. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednia rejestracja w zakładce logowanie-rejestracja lub wysłanie e-maila z podaniem danych produktu, pełnych danych adresowych (imię i nazwisko lub nazwa firmy, dane adresowe, dane do kontaktu telefon i adres email). Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.

 6. W celu złożenia zamówienia on-line należy:

a) wejść na stronę internetową Sklepu elektromarket.pl
b) korzystając z zakładki „logowanie” w przypadku dokonywania zakupu po raz pierwszy należy dokonać rejestracji,
c) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i kliknąć przycisk „ do koszyka”
d) kliknąć przycisk „do kasy”
e) wybrać sposób dostawy produktu i po wybraniu kliknąć „dalej”
f) wybrać sposób zapłaty i po wybraniu kliknąć „kontynuuj”
g) potwierdzić zamówienie.

Kupujący ma możliwość przed kliknięciem potwierdzenia zamówienia dokonywać zmiany zamówienia w zakresie: wyboru produktu, ilości zamawianego produktu, sposobu płatności za produkt, sposobu dostarczenia, a także całkowitej lub częściowej rezygnacji z zamówienia bez dodatkowego kontaktowania

 1. Po zatwierdzeniu zamówienia Kupujący może zrezygnować lub modyfikować zamówienie, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z obsługą Sklepu. Rezygnacja lub modyfikacja zamówienia zostanie potwierdzona wysłaniem e-maila do Kupującego. W przypadku potwierdzonej przez Sklep rezygnacji z całości lub części zamówienia, które zostało z góry opłacone, spółka zwróci Kupującemu wartość zamówienia (odpowiednią część wartości zamówienia) zgodnie z postanowieniem § 7 Regulaminu.

 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w karcie produktu. Termin w karcie produktu może zostać zmieniony po uzgodnieniu innego terminu realizacji zamówienia przez pracownika sklepu internetowego z Kupującym.

 3. Dostawa produktów pod wskazany adres może przebiegać za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej: transport płatny (transport na terenie Polski)

 • transportu firmowego: Sprzęt ADG duże (pralki,lodówki, zmywarki,...) transport bezpłatny (teren Warszawy i okolic).

Kupujący ma możliwość odbioru zamówionego produktu osobiście po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.

Ewentualne koszty dostawy produktów są określone w zakładce koszyk – „Dostawa”

 1. W przypadku braku produktu w magazynie sklepu Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 2. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. (dla firm faktury są wystawiane automatycznie, osoby prywatne chcąc otrzymać fakturę powinny zaznaczyć to w zamówieniu).

 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania przez Kupującego. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.


§ 3

Sposób płatności

 1. Płatności za zamówiony towar można dokonać:

a) przelewem bankowym
b) przy odbiorze gotówką.

 1. Kupujący ma możliwość zakupu produktów na raty. Warunkiem zakupu na raty jest podpisanie umowy z bankiem na warunkach określonych przez bank. Dodatkowe informacje o zakupach na raty znajdują się w zakładce „koszyk- sposób płatności”. W przypadku dokonania zakupu na raty towar będzie wysyłany w terminie dwóch dni roboczych od daty udzielenia przez bank informacji o udzieleniu kredytu na zakup.

 2. W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia.

 3. Kupujący, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Kupującego.

 4. W przypadku wyboru formy "rozliczenie przy odbiorze" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia.

 

§ 4

Gwarancja

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Jeżeli dany produkt objęty jest gwarancją producenta, Spółka wyda Kupującemu wraz ze sprzedanym produktem dokument gwarancyjny.

 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 regulaminu. 


§ 5.

Zwroty, odstąpienie od umowy

 

 1. Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), na adres siedziby sklepu stacjonarnego lub na adres e-mail sklepu internetowego, wskazane w § 1.

 4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Spółka zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Jeżeli Kupujący otrzymał już zamówiony towar, powinien zwrócić towar (odesłać lub przekazać) na adres: EXODUS Krystian Wrotek, ul. Pijarska 17, 05-530 Góra Kalwaria, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odesłanie towaru nastąpi przed upływem 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 6

Reklamacja

 1. Obowiązkiem Spółki jest dostarczenie towarów bez wad.

 2. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową w chwili jego wydania Kupującemu, może on złożyć reklamację, w celu doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

 3. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo nie można uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 4. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi Kupujących w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.

 5. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamacje prosimy składać emailem na lub osobiście bądź za pośrednictwem usług pocztowych.

 6. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (link do formularza reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu). Wypełnienie formularza nie jest jednak obowiązkowe.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza zwrotu (link do formularza zwrotu podany na końcu Regulaminu). Wypełnienie formularza nie jest jednak obowiązkowe.

 

§ 7

Zwrot należności Kupującemu

 

 1. Spółka dokona zwrotu należności w przypadku:  

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją - w ciągu 14 dni kalendarzowych od potwierdzenia anulowania zamówienia,
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Spółki lub firmy kurierskiej – zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w sklepie stacjonarnym i było uprzednio opłacone z góry - zgodnie z § 5 ust. 6 Regulaminu; 
d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy -
w ciągu 14 dni kalendarzowych od poinformowania Kupującego o uznaniu reklamacji. 

 1. Spółka dokona zwrotu pieniędzy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub inny sposób wskazany przez Kupującego.

 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.  

 2. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Kupującego w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody, o której mowa w pkt.6 niniejszego paragrafu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.  

 3. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Kupującego.

 4. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Kupującego.  

 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej sklepu w zakładce „polityka prywatności”.

 6. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym odnośnik „Newsletter”.

 7. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez wysłanie e-maila.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 2. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną cześć Regulaminu.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego, oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).

 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 28 stycznia 2015 r.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowania do złożonych zamówień i zakupionych towarów przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, chyba że postanowienia dotychczasowego regulaminu były korzystniejsze dla Kupującego.

 Formularz reklamacyjny : kliknij aby pobrać.

 Formularz zwrotu:  kliknij aby pobrać.


Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na zapisywanie cookies w pamięci urządzenia. Akceptuję